Zdzisław Stolarczyk

Zdzisław Stolarczyk

polish

Prof. dr hab. Zdzisław Stolarczyk jest absolwentem Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach w klasie puzonu prof. Romana Siwka.

Od 1979 pracuje na stanowisku puzonisty basowego w Narodowej Orkiestrze Symfonicznej Polskiego Radia w Katowicach, jednocześnie współpracując z wieloma orkiestrami i zespołami muzycznymi w kraju i za granicą takimi jak: Filharmonia Narodowa, Sinfonia Varsovia, Sinfonietta Cracovia, „Capellae Cracoviensis”, Radiowa Orkiestra Kameralna z Hilversum (Holandia), W swoim dorobku muzyka orkiestrowego posiada ponad 1500 wykonanych koncertów, 115 tournée zagranicznych, 62 programy telewizyjne, ponad 11000 minut nagrań muzyki archiwalnej i 45 płyt CD.

Poza pracą etatową jako muzyk orkiestrowy występuje w charakterze solisty, kameralisty i wykładowcy podczas międzynarodowych i ogólnopolskich sympozjów, sesji naukowych i seminariów. Jest znanym i cenionym pedagogiem, który rozpoczynał pracę dydaktyczną w 1986 roku w Państwowej Ogólnokształcącej Szkole Muzycznej I i II stopnia w Bielsku-Białej, następnie w 1997 roku w Akademii Muzycznej w Krakowie, a od 2015 roku w Uniwersytecie Muzycznym Fryderyka Chopina w Warszawie.

Zwieńczeniem kariery naukowej jest otrzymanie w lutym 2017 roku z rąk Prezydenta RP tytułu profesora sztuk muzycznych. Jego studenci i uczniowie to wielokrotni laureaci najwyższych lokat na międzynarodowych i ogólnopolskich konkursach. Absolwenci pracują w zagranicznych i czołowych polskich orkiestrach oraz zespołach muzycznych. Jest konsultantem Centrum Edukacji Artystycznej w Warszawie i ekspertem Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu w komisjach do spraw awansów zawodowych nauczycieli, regularnie uczestniczy w jury międzynarodowych i ogólnopolskich konkursów.

W 2005 roku był współzałożycielem, a następnie przez dwie kadencje prezesem Polskiego Stowarzyszenia Puzonistów i Tubistów. Jest współorganizatorem dziesięciu edycji International Interpretative Brasswind Instruments Competition Brno (Czechy). Za osiągnięcia artystyczne, naukowe i dydaktyczne otrzymał szereg nagród i wyróżnień.

Warsztaty tego wykładowcy

ID Nazwa kursu Miejsce Data rozpoczęcia
Puzon PSM Kalisz 19 sierpnia 2024