X  Letnia Akademia Instrumentów Dętych Blaszanych  Kalisz 2019

REGULAMIN

 1. Organizatorem X Letniej Akademii Instrumentów Dętych Blaszanych jest Państwowa Szkoła Muzyczna I i II st. im. Henryka Melcera w Kaliszu.
 1. Dyrektorem artystycznym X Letniej Akademii Instrumentów Dętych Blaszanych jest profesor Roman Gryń.
 2. X Letnia Akademia Instrumentów Dętych Blaszanych to tygodniowy cykl zajęć warsztatowych dla wszystkich klas instrumentów dętych blaszanych (trąbka, waltornia, puzon, eufonium, tuba). Każdego dnia kursu wybitni polscy i zagraniczni pedagodzy prowadzą z czynnymi uczestnikami zajęcia indywidualne. Oprócz zajęć indywidualnych prowadzone są również zajęcia gry zespołowej.
 3. Celem organizacji X Letniej Akademii Instrumentów Dętych Blaszanych jest:
 • podnoszenie poziomu gry na instrumentach dętych blaszanych młodzieży z całej Polski poprzez kontakt z szerokim gronem wybitnych solistów i pedagogów z Polski i zza granicy,
 •  wzbogacanie i rozwijanie umiejętności praktycznych przez młodzież szkolną i akademicką w zakresie gry indywidualnej jak i zespołowej,
 •  umożliwienie prezentacji umiejętności utalentowanej młodzieży szerokiej publiczności podczas koncertów organizowanych na terenie Miasta Kalisza.
 1. Warsztaty odbędą się w dniach 20 – 24 sierpnia 2018 roku w Państwowej Szkole Muzycznej I i II stopnia im. Henryka Melcera Pl. Jana Pawła II 9 w Kaliszu.
 2. W programie warsztatów, oprócz lekcji indywidualnych zaplanowane są zajęcia w grupach oraz w zespołach kameralnych.
 3. Przewidziane są koncerty solistów i zespołów.
 4. Uczestnikom w kategorii „trąbka klasyczna” organizatorzy gwarantują jedną godzinę lekcyjną z profesorami z uczelni lub orkiestr zagranicznych.
 5. Uczestnikami warsztatów mogą być uczniowie szkół muzycznych oraz studenci akademii muzycznych.
 6. Od osób niepełnoletnich wymagana jest pisemna zgoda rodzica/opiekuna prawnego na samodzielną podróż dziecka do Kalisza i powrót oraz udział w warsztatach.Wymagane jest, aby wypełniony druk zgody rodzica/opiekuna, uczestnik przekazał Organizatorowi przed rozpoczęciem warsztatów X LAIDB.Druk można pobrać ze strony internetowej  brassacademy.eu  podczas procedury rejestracji.
 1. Termin przyjmowania zgłoszeń upływa z dniem 30 czerwca 2018 roku.
 2. Zgłoszenia dokonywać można wyłącznie drogą elektroniczną poprzez formularz zgłoszeniowy umieszczony na stronie internetowej brassacademy.eu Zgłoszenia przesyłane pocztą w formie papierowej nie będą uznawane.Ilość miejsc jest ograniczona – wszelkie informacje można śledzić na stronie X LAIDB .
 1. Koszt uczestnictwa w warsztatach wynosi 370 zł( do dnia 18.05.2018- DATA PRZELEWU ), po tym terminie koszt uczestnictwa wynosi 430 zł . Każdy uczestnik w ramach opłaty uczestnictwa w warsztatach otrzyma koszulkę w rozmiarze podanym podczas rejestracji. Koszt uczestnictwa w warsztatach wraz z wyżywieniem oraz noclegami w dniach20-24 08.2018 r.  wynosi 720 zł  (do dnia 18.05.2018 – DATA PRZELEWU ),  po tym terminie   wynosi  780 złi obejmuje:
 • noclegi od poniedziałku 20.08 do piątku 24.08 (cztery noclegi),
 • pełne wyżywienie (trzy posiłki/dzień) od poniedziałku 20.08. do piątku 24.08.Dodatkowy nocleg z niedzieli na poniedziałek 19-20.08.2018r. oraz 24-25.08.2018r. kosztuje 38 zł za każdy nocleg.
 1. Zaliczkę w wysokości 400 zł należy wpłacić w ciągu 7 dni od daty wysłania zgłoszeniana konto Stowarzyszenia na rzecz Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia w Kaliszu „TRYTON” numer konta 81 2490 0005 0000 4600 2091 4399. W tytule przelewu należy wpisać: Warsztaty X LAIDB  2018 – IMIĘ i NAZWISKO uczestnika. Zaliczka nie podlega zwrotowi.
 1. Kwotę pozostałą do zapłaty należy wpłacić na w/w rachunek w terminie umożliwiającym jej otrzymanie przed 01.08.2018 roku.
 2. Wymagane jest posiadanie przy sobie dowodu zapłaty (zarówno zaliczki jak i pozostałej kwoty lub przesłanie skanów). Osoby, które nie okażą dowodu zapłaty przed rozpoczęciem warsztatów nie zostaną dopuszczone do udziału w nich.
 3. Uczestnik Akademii winien być ubezpieczony od kosztów leczenia i następstw nieszczęśliwych wypadków we własnym zakresie.
 1. Uczestnicy, których zachowanie w miejscu zakwaterowania będzie niezgodne z regulaminem internatu zostaną pozbawioni prawa do dalszego uczestnictwa w Warsztatach.