Piotr Flis

Piotr Flis

polish

aktualny kapelmistrz Orkiestry Wojskowej w Szczecinie. Ceniony w środowisku wojskowym jako kompozytor, instrumentalista oraz dyrygent. W 2004 r. ukończył Akademię Muzyczną w Łodzi, zdobywając tytuł magistra kultury i sztuki w klasie fletu poprzecznego. Od 2007 r. do 2019 r. służył w Orkiestrze Reprezentacyjnej Wojska Polskiego im. gen. Józefa Wybickiego w Warszawie pełniąc funkcje pierwszego flecisty. Brał w tym czasie udział w najważniejszych uroczystościach państwowych jak i koncertach na całym świecie. W 2017 ukończył studia stacjonarne pierwszego stopnia na kierunku dyrygentura; specjalność: dyrygentura symfoniczno – operowa na Uniwersytecie Muzycznym Fryderyka Chopina w Warszawie uzyskując tytuł licencjata, a 2019 na tymże kierunku uzyskał tytuł magistra. W latach 2019 – 2020 służył jako drugi kapelmistrz Orkiestry Wojskowej
w Krakowie.

Jest twórcą między innymi takich marszów jak: „Rotmistrz” „Dywizjon 303” „ORP Orzeł” oraz „Niezłomni”, które zostały zarejestrowane na płycie „Marsze dla NATO” wydanej

w 2019. Jako kompozytor współpracuje z Polskim Wydawnictwem Muzycznym, które opublikowało jego utwory takie jak: „Rotmistrz”, „Husarz”, „Koncert Klarnetowy

z towarzyszeniem Orkiestry Dętej” oraz „Marsz Desantowy”, „Dywizjon 303”, „Błękitna Armia” oraz „Cichociemni”. Jako aranżer i kompozytor czynnie współpracuje

z Reprezentacyjnym Zespołem Artystycznym Wojska Polskiego oraz z Orkiestrą Reprezentacyjną Policji w Warszawie. Jego kompozycje często wykonuje Orkiestra Reprezentacyjna Wojska Polskiego podczas głównych uroczystości państwowych takich jak: Święto Niepodległości, Konstytucji 3 Maja, Święto Wojska Polskiego i innych.